Stora Retorten

På 1920-talet slog gasspisen igenom. För att möta den ökande efterfrågan av värmegas byggdes gasverket ut, moderniserades och rationaliserades. De gamla retortugnarna som hade eldats för hand byttes ut mot moderna vertikala kammarugnar som kunde skötas helt mekaniskt.

Den höga, nästan kyrkliknande delen av retorthuset byggdes 1926-31 efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Wetterling.


  Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan  
 • Skriv ut artikeln!
 • Maila artikeln!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • TwitThis
 • Bloggy
 • Pusha
 • del.icio.us
 • Google
 • Live
 • Reddit
 • Tumblr